FSRA Forum

Full Version: FSRA-jäsenmaksu 2019
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vuoden 2019 jäsenmaksu laskutetaan jäsenistöltä tammikuun alussa.
Jäsenmaksu vuodelle 2019 on tänään laskutettu jäsenistöltä sähköpostitse sekä postitse niiltä pariltakymmeneltä, joilla ei vielä ole sähköpostia.