FSRA Forum

Full Version: Myynnissä Ford 1932 Tudor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tarjotaan ensin kerholaisille ostettavaksi ennenkun menee (jos edes menee) muuten myyntiin.

Tanskassa koottu 32 tudor. Ranskanlättis, mehujarrut ym. Tuttu monista kerhon tapahtumista.

Hintapyynti 32tk€ Vaihdossa vain rodi tai rodiprojekti

nollanejänolla 580 6(kaksi)38