FSRA Forum

Full Version: Banjoratti
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Halkaisija n. 14 tuumaa tai pienempi. Kehän tulisi olla suunnilleen keskiön tasolla.
Kiinnitys chevyn ohjauspylvääseen tai 9:llä ruuvilla keskiöön.

Tarjota voi kuvan ja hinnan kera 0500 822928