FSRA Forum

Full Version: Kevätkokous 2020
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tämän hetken tilanne on koronaviruksen takia poikkeuksellinen, kerhon kevätkokouksen piti olla Teivon swapin yhteydessä maaliskuun lopulla, mutta swappi on peruttu kuten muutkin autotapahtumat toistaiseksi. Lisäksi yli 10 hengen kokoontumiset ovat toistaiseksi kielletty.

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme jäsenistöä kun tilanne muuttuu niin, että kokoustaminen on sallittua.