FSRA Forum

Full Version: Ford 39 -> laatikon osia
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
39 tai uudempaan Fordin laatikkoon pääakseli (ulostuloakseli) 81A-7061 ja shifteri torneineen 81A-7222, millä saa hämmenneltyä uudempia rattaita 32sen laatikossa.
Osat paikallistettu. Vielä kun saisi paikalleen.